Nội dung khóa học

CHƯƠNG 1 - CHA MẸ THỨC TỈNH VÀ CÁC GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA VIỆC GIÁO DỤC GIA ĐÌNH
 Cha mẹ thức tỉnh & Giá trị đích thực của việc giáo dục gia đình (21:47)
CHƯƠNG 2 - THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC & GIÁO DỤC NÂNG TẦM
 Thế nào là hạnh phúc & Giáo dục nâng tầm (33:51)
CHƯƠNG 3 - 10 NGUYÊN TẮC CỦA CHA MẸ KHAI VẤN
 10 NGUYÊN TẮC CỦA CHA MẸ KHAI VẤN (20:36)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

2,000,000 đ Đăng ký