Nội dung khóa học

CHƯƠNG 1 - KHÁI NIỆM KHÍ CHẤT
 Khái niệm khí chất (07:55)
CHƯƠNG 2 - CÁCH NHẬN DIỆN 4 KIỂU KHÍ CHẤT
 Cách nhận diện 4 kiểu kí chất (17:12)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

2,000,000 đ Đăng ký