Giới thiệu khóa học

TẠO TƯƠNG LAI THÚC ĐẨY

Nội dung khóa học

TẬP 1 - IKIGAI LÀ GÌ ?
 IKIGAI LÀ GÌ ? (39:10)
TẬP 2 - CÁC CẤP ĐỘ GIÁ TRỊ & CÂN BẰNG CUỘC
 CÁC CẤP ĐỘ GIÁ TRỊ & CÂN BẰNG CUỘC (01:03:26)
TẬP 3 - HIỂU TÍNH CÁCH & NGUYÊN TẮC ĐỂ THÀNH CÔNG
 HIỂU TÍNH CÁCH & NGUYÊN TẮC ĐỂ THÀNH CÔNG (49:16)
TẬP 4 - VISIONBROAD - CÂU THẦN CHÚ
 VISIONBROAD - CÂU THẦN CHÚ (31:33)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

2,000,000 đ Đăng ký