Nội dung khóa học

PHẦN 1 - QUẢN LÝ CẢM XÚC & NÂNG CẤP BẢN THÂN
 QUẢN LÝ CẢM XÚC & NÂNG CẤP BẢN THÂN (37:57)
PHẦN 2 - TRÁCH NHIỆM
 TRÁCH NHIỆM (02:11:54)
PHẦN 3 - QUẢN LÝ THỜI GIAN & GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
 QUẢN LÝ THỜI GIAN & GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (01:04:42)
PHẦN 4 - PHẢN BIỆN & QUYẾT ĐÌNH ĐÚNG ĐẮN
 PHẢN BIỆN & QUYẾT ĐÌNH ĐÚNG ĐẮN (48:38)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

2,000,000 đ Đăng ký