GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Nâng tầm tư duy của người Tham Vấn Viên bằng việc học cách chữa lành đứa trẻ bên trong và hướng vào bên trong động lực nội tại của mỗi người làm nghề. Giá trị này giúp Tham Vấn Viên đồng hành/trị liệu cho từng gia đình Việt Nam.

    1. Tìm lại chính mình

    2. Con đường ta đi

    3. La bàn cuộc đời

    4. Mô hình bánh xèo

    5. Mô hình duy tâm

    6. Mô hình duy vật

    7. Vùng đất hứa

>> Đối tượng: Học viên đã tốt nghiệp Bậc 2 - 3 - 4

>> Lộ trình: 30-45 buổi

>> Hình thức học: Học offline/online

>> Hình thức thi:

  • Điều kiện dự thi : 50 phiếu cảm nhận KH thực tế đánh giá >90%
  • Thời gian thực hành theo công thức Chuyên gia: 100 giờ tham vấn trực tiếp với khách hàng/ đối tác/ cộng sự.
  • Thi trực tuyến qua Zoom
  • Thi nghiệp vụ tham vấn: điểm sàn 8/10
  • Tổng điểm đậu: 8/10
  • Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ Tham Vấn Viên Bậc 5

  Đăng ký khóa học

  NGHỀ SINH TRẮC VÂN TAY - BẬC 5

  26,500,000 đ Đăng ký