GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học giúp xây dựng một Tham Vấn Viên lành nghề và có chuyên môn vững chắc trong ngành Sinh Trắc Vân Tay. Bên cạnh đó, khóa học còn nâng tầm góc nhìn Tham Vấn Viên và giá trị của người làm nghề Sinh Trắc Vân Tay mang lại cho khách hàng, cho xã hội.

 • 4 kỹ thuật căn bản để thiết kế giải pháp
 • 3 giá trị gốc rễ trong việc thiết kế giải pháp
 • Giái pháp hóa cho từng chuyên đề đã học ở Bậc 3
 • Xác định rõ cấu trúc sinh học não bộ dưới nhiều góc nhìn khác nhau

>> Đối tượng: Học viên đã tốt nghiệp Bậc 3

>> Lộ trình: 22-30 buổi

>> Hình thức học:

 • Học trực tuyến qua Zoom
 • Thời gian: 5h-6h sáng hằng ngày

>> Hình thức thi:

 • Thi trực tuyến qua Zoom
 • Thi nghiệp vụ tham vấn: điểm sàn 8/10
 • Điểm chuyên cần: 1 điểm cộng cho học viên không nghỉ quá 3 buổi
 • Tổng điểm đậu: 8/10
 • Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ Tham Vấn Viên Bậc 4

Đăng ký khóa học

NGHỀ SINH TRẮC VÂN TAY - BẬC 4

7,500,000 đ Đăng ký