GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học giúp định vị năng lực chuyên môn của Tham Vấn Viên trong lòng khách hàng, khai thác sâu vào các giá trị quan trọng trong báo cáo Sinh Trắc Vân Tay theo từng nhóm chuyên đề nhất định.

1. Chuyên đề về Bán Cầu Não
2. Chuyên đề Giáo dục sớm (trẻ từ 0 – 6 tuổi)
3. Chuyên đề Học sinh (6 – 18 tuổi)
4. Chuyên đề Thanh niên (18 – 28 tuổi)
5. Chuyên đề Người trưởng thành (28 – 45 tuổi và Sau 45 tuổi)

>> Đối tượng: Học viên đã tốt nghiệp Bậc 2

>> Lộ trình: 30-45 buổi

>> Hình thức học: 
  • Học trực tuyến qua Zoom
  • Thời gian: 5h-6h sáng hằng ngày

>>Hình thức thi: 

  • Thi trực tuyến qua Zoom
  • Thi chuyên môn - hệ thống hóa kiến thức: điểm sàn 8/10
  • Thi nghiệp vụ tham vấn: điểm sàn 8/10
  • Điểm chuyên cần: 1 điểm cộng cho học viên không nghỉ quá 3 buổi
  • Tổng điểm đậu: 8/10
  • Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ Tham Vấn Viên Bậc 3Đăng ký khóa học

NGHỀ SINH TRẮC VÂN TAY - BẬC 3

7,000,000 đ Đăng ký