GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Nhằm trang bị cho các Tham Vấn Viên kiến thức chuyên môn cơ bản & nền tảng về Sinh Trắc Vân Tay: 

  • Nhận diện & đặc trưng tính cách hành vi của 34 chủng
  • Công thức phân tích và kỹ thuận tham vấn hơn 40 chỉ số trong báo cáo sinh trắc vân tay
  • Kỹ thuật nhận định và hướng giải quyết những vấn đề cơ bản
  • Được cấp chứng chỉ nghề Bậc 02 của Viện nghiên cứu Sinh trắc vân tay.

>> Hình thức thi:

  • Thi trực tuyến qua Zoom
  • Thi nghiệp vụ tham vấn: điểm sàn 8/10
  • Thi nghiệp vụ xử lý tình huống: điểm sàn 8/10
  • Điểm chuyên cần: + 1 điểm cho học viên không nghỉ quá 3 buổi
  • Tổng điểm đậu: 8/10
  • Học viên đậu tốt nghiệp được cấp chứng chỉ Tham Vấn Viên Bậc 1-2Đăng ký khóa học

NGHỀ SINH TRẮC VÂN TAY - BẬC 2

5,000,000 đ Đăng ký