GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Nghề Coach: Bậc4: Trainer Coach

  • Xây dựng hình ành Trainer Coach và trở thành một người diễn giả truyền cảm hứng cho mọi người

Đăng ký khóa học

NGHỀ COACH - BẬC 4

Tài trợ 1000 suất học bổng đầu tiên

61,875,000 đ Đăng ký