Giới thiệu khóa học

BẬC 02 - ACTION COACH

  • Trang bị tất cả công cụ cần thiết cho việc phát triển tay nghề trong Coaching
  • Nhằm mục đích đào tạo cho cá nhân muốn trở thành một người Coach chuyên nghiệp và xây dựng sự nghiệp của mình ở nghề Coach.
  • Những ai muốn làm một công việc ý nghĩa và có sự tự chủ về thời gian, địa điểm và giúp đỡ người khác thay đổi chất lượng cuộc sống. Bạn có thể trở thành một Coach chuyên nghiệp.
  • Chương trình là nền tảng cần thiết khẳng định bạn có những năng lực và kiến thức khai vấn theo chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, chương trình cung cấp cho bạn tất cả công cụ và hướng dẫn để bắt đầu hành trình Coach một cách cụ thể và dễ dàng nhất.
  • Cá nhân có mong muốn được tự chữa lành, chuyển hóa những điều tiêu cực thành tích cực và nâng cao kỹ năng đặt câu hỏi cho bản thân để phục vụ cho công việc và giao tiếp.
  • Lãnh đạo muốn phát huy tối đa tiềm năng nhân viên, nâng cao hiệu suất làm việc, tạo tính chủ động và gắn kết trong đội nhóm.

** HÌNH THỨC HỌC : Live Training cùng Giảng Viên

** THỜI GIAN HỌC :

- Ngày 8; 9; 15 và 16/01/2022  (tổng cộng 4 buổi)

- Từ 8:30 – 17:30 (8 giờ/ buổi)


Đăng ký khóa học

NGHỀ COACH - BẬC 2

Tài trợ 1000 suất học bổng đầu tiên

22,275,000 đ Đăng ký