Nội dung khóa học

Giới thiệu Chuỗi khóa học

Sinh trắc vân tay là một công cụ hữu ích và được thị trường đón nhận để giúp khách hàng giải mã bản thân, khám phá được tiềm năng bên trong con người mình. 

Với hơn 10 năm trong lĩnh vực phát triển giáo dục con người và là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ Ai trong việc phân tích dấu vân tay và mang đến cho khách hàng trải nghiệm tuyệt vời để khám phá được tiềm năng bên trong mình. 

Viện nghiên cứu Sinh trắc vân tay là đơn vị đào tạo chuyên môn và cấp chứng chỉ hành nghề Sinh trắc vân tay dành cho hệ thống tham vấn viên trên cả nước. 

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC :

- Tham vấn viên tại Viện nghiên cứu Sinh trắc vân tay

- Cá nhân yêu thích và đam mê Sinh trắc vân tay 

- Cá nhân mong muốn thông qua công cụ Sinh trắc vân tay để giúp đỡ mọi người xung quanh mình. 

GIÁ TRỊ KHÓA HỌC :

- Hiểu được chuyên môn ở nhiều góc nhìn đa chiều và khác nhau. 

- Giúp cho mỗi tham vấn viên tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn và kỹ năng thực hành tham vấn hiệu quả.

- Nâng tầm kỹ thuật tham vấn cho Tham vấn viên Sinh trắc vân tay

- Hiểu được những giá trị cốt lõi bên trong bản thân để tự tin hơn trong quá trình làm nghề. 

NỘI DUNG KHÓA HỌC : 

Chuỗi khóa học bao gồm 6 khóa học : 

  • Khóa học 1: Thực chiến Sinh Trắc Vân Tay – Thành thục để làm nghề
  • Khóa học 2: Thấu hiểu và ứng dụng Sinh Trắc Vân Tay
  • Khóa học 3: 5 công thức Sinh Trắc Vân Tay tuyệt đỉnh
  • Khóa học 4: Nâng tầm Tham vấn viên
  • Khóa học 5: Nâng tầm Tham vấn chuyên sâu
  • Khóa học 6: Nâng tầm phát triển nội lực bản thân

THỜI GIAN KHÓA HỌC : Vĩnh viễn


Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

1,200,000 đ Đăng ký