Nội dung khóa học

Chương 1
 Bài 1

Giới thiệu khóa học

" Nếu một người làm công việc quét đường, anh ta cần phải quét đường như Michelangelo vẽ tranh, như Beethoven soạn nhạc, hay như Shakespeare làm thơ. Anh ta cần phải quét đường thật tốt sao cho tất cả mọi người trên thiên đường hay dưới trần gian đều phải ngừng lại và nói:“Nơi đây có một người quét đường vĩ đại đã làm rất tốt công việc của mình - Dr. Martin Luther King JR."

GenTalents tin chắc rằng, bạn không cần chức danh để trở thành một nhà lãnh đạo mà chính từng thời khắc bạn đang sống và làm việc, bạn đã là một nhà lãnh đạo. 

Và với sự biến động của thời nay, LÃNH ĐẠO BẢN THÂN là một trong những chương trình dành cho bạn để luôn tinh tấn trên con đường phát triển sự nghiệp và bản thân của mình.


ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

- Cá nhân đang mong muốn lãnh đạo bản thân và đội nhóm nhưng chưa biết phải làm như thế nào

- Sinh viên đam mê khởi nghiệp tự thân, đã bắt tay vào khởi nghiệp nhưng chưa thành công

- Người đã đi làm nhưng mong muốn tự phát triển sự nghiệp kinh doanh

- Bất cứ ai mong muốn nắm bắt được các yếu tố, bí quyết để lãnh đạo thời khủng hoảng 

GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC

- Lãnh đạo bản thân từ việc thấu hiểu và nhận diện được Trí tuệ cảm xúc

- Chìa khóa mở cửa động lực thành công của một Nhà Lãnh Đạo.

- Vận dụng được 7 thói quen của người thành công

- Khám phá và hiểu sâu sắc về 5 sự thật để nhận biết chính mình. 

NỘI DUNG CHUỖI KHOÁ HỌC

Chuỗi khóa học "Khám phá năng lực bản thân", bao gồm 4 khóa học: 

  • Khóa học 1: Chìa khóa mở cửa động lực thành công
  • Khóa học 2: Khai phóng trí tuệ cảm xúc
  • Khóa học 3: Sở hữu 7 thói quen thành công
  • Khóa học 4: 5 sự thật để kết nối với chính mình

THỜI GIAN KHÓA HỌC : vĩnh viễn

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

790,000 đ Đăng ký