Nội dung khóa học

Giới thiệu khóa học

"Trước khi bạn đi tìm một ai đó, hãy đi tìm chính bản thân mình" - Lão Tử 

GenTalents tin rằng câu nói này không còn quá xa lạ với những anh chị đã và đang tập trung phát triển bản thân. Câu nói này vẫn có thể mới với những anh chị lần đầu đọc được điều này, ở đây. Gen Talents xin chúc mừng tất cả các anh chị đã tìm đến nơi có thể giúp anh chị tìm thấy chìa khóa mở cửa cho chặng hành trình Tìm chính bản thân mình này. 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

- Cá nhân mong muốn phát triển bản thân

- Chủ doanh nghiệp

- Cá nhân khởi nghiệp 

GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC

- Thấu hiểu bản thân dưới lăng kính của Sinh trắc vân tay

- Xác định rõ được hệ giá trị, điểm mạnh, điểm cải thiện của bản thân thông qua công cụ sinh trắc vân tay mới.

- Giúp cho bạn nhìn nhận rõ ràng hơn về con đường phát triển bản thân và từ việc phát triển bản thân này giúp cho bạn mở rộng được con đường phát triển sự nghiệp của mình.

- Khám phá thêm nhiều công cụ hữu ích và giá trị để hiểu rõ bản thân càng nhiều càng tốt

NỘI DUNG CHUỖI KHOÁ HỌC

Chuỗi khóa học "Khám phá năng lực bản thân", bao gồm 6 khóa học: 

  • Khóa học 1: Thấu hiểu bản thân thông qua Sinh trắc vân tay mới
  • Khóa học 2: Bản đồ cuộc đời dưới góc nhìn Thần số học
  • Khóa học 3: Thiết kế con đường phát triển bản thân
  • Khóa học 4: Định vị năng lực bản thân qua công cụ
  • Khóa học 5: Hành trình tìm lại chính mình
  • Khóa học 6: Ta là sản phẩm chính mình

THỜI GIAN KHÓA HỌC : vĩnh viễn

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

199,000 đ Đăng ký