GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Đây là khóa đào tạo đi sâu vào các trải nghiệm để khám phá ra những giá trị bên trong của mỗi người, để tìm hiểu 6 giá trị đã ở đâu trong chính mỗi người, đồng thời một loạt các trải nghiệm để người học có thể mở tâm, mở rộng nhận thức để kết nối cùng nhau thành một khối giúp ích cho xã hội và cộng đồng

Đăng ký khóa học

BỨT PHÁ ĐỂ DẪN ĐẦU

2,500,000 đ Đăng ký