GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Trọn Bộ Giáo Trình bao gồm: 
  • 1 giáo trình in ấn bằng bản cứng 
  • 1 Group đồng hành cùng khách hàng
  • 1 video hướng dẫn thực hành bộ giáo trình cùng con

Đăng ký khóa học

BỘ GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH KỸ NĂNG

1,650,000 đ Đăng ký