LÝ DO GEN TALENTS RA ĐỜI?

Gen Talents ra đời với mong muốn Kiến tạo cộng đồng "Gia đình Việt Nam trí tuệ và bình an", bằng cách chuyển giao kiến thức – kỹ năng & phương pháp thực hành chuyển hóa nội tâm bên trong, nhằm giúp mỗi thành viên tìm thấy sức mạnh nội tại; từ đó cùng nhau vun bồi cho một cuộc sống gia đình viên mãn.
TÌM HIỂU THÊM

Cảm nhận học viên